< powrót

Ekonomiczna Akademia Pulsu Biznesu

Ekonomiczna Akademia Pulsu Biznesu to bezpłatny projekt edukacyjny przeznaczony w pierwszym etapie dla uczniów szkól podstawowych, a następnie dla gimnazjów i szkół średnich. Głównym celem projektu Ekonomicznej Akademii Pulsu Biznesu jest promocja i wspieranie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży oraz budowanie świadomości wpływu na własne życie. Bonnier Business Polska jako firma zaangażowana społecznie chce aktywnie wspierać i pokazywać młodzieży jak ważna w ich życiu może być ekonomia, a także że każdy z nas ma ogromny wpływ na swoją przyszłą ścieżkę kariery. Poprzez program edukacyjny Ekonomiczna Akademia Pulsu Biznesu chcemy przybliżyć młodzieży pojęcia ekonomiczne w trochę inny niż w szkole sposób, bardziej przyjazny i ciekawszy. Udział w programie jest bezpłatny.

Ekonomiczna Akademia Pulsu Biznesu będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmie uczniów szkół podstawowych i rozpocznie się już we wrześńiu2011 r. W ramach tego etapu zostaną dla tych uczniów zorganizowane specjalne spotkania na godzinach wychowawczych z znanymi osobistościami ze świata biznesu, których sukces zawodowy może stać się inspiracją dla tej młodzieży.

Drugi etap programu Ekonomiczna Akademia Pulu Biznesu obejmie uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich, ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów i planowaniu ścieżki swojego rozwoju zawodowego. Tę część programu planujemy rozpocząć w listopadzie 2011 r. W ramach tego etapu programu zostaną zorganizowane specjalne zajęcia z ekonomii eksperymentalnej. Zajęcia tę mają na celu pokazanie innych niż w szkole zagadnień ekonomicznych, a jednocześnie mają uczyć poprzez zabawę – są także cennym uzupełnieniem przedmiotu „przedsiębiorczość”. Poprzez odpowiednie gry symulacyjne, strategiczne i eksperymenty ekonomiczne uczestnicy warsztatów poznają prawa ekonomii oraz mechanizmy działania gospodarki. Spotkanie poświęcone danemu tematowi rozpocznie się od eksperymentu ekonomicznego pokazującego problem oraz symulującego rzeczywiste wyniki. Na każdym spotkaniu warsztatowym uczestnicy będą zbierać także indywidualnie oraz grupowo punkty, których suma wpłynie na przyznawane nagrody oraz drobne upominki– gadżety dla najlepszych graczy. Ponadto uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia takich warsztatów.

Już dziś zapraszamy dyrekcję szkół podstawowych do udziału w programie edukacyjnym Ekonomiczna Akademia Pulsu Biznesu. W celu uzyskania szerszych informacji o programie lub chęci zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w Ekonomicznej Akademii Pulsu Biznesu o przesłanie maila z nazwą szkoły, adresem, nazwiskiem i telefonem osoby kontaktowej na adres akademia@pb.pl. Zapraszamy do uczestnictwa!

Do uczestnictwa w Ekonomicznej Akademii Pulsu Biznesu zgłosiły się już następujące szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 79 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 225 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 80 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Warszawie
 • Szkoła  Podstawowa  nr  65 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 273 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 303 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 175 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 119 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 307w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 103 w Warszawie