< powrót

Nagroda Pro Polonia Opulenta dla Michaliny Szczepańskiej

Michalina Szczepańska, dziennikarka „Pulsu Biznesu”, została uhonorowana za swoje artykuły na temat gospodarki żywnościowej.

Polska Federacja Producentów Żywności na 20-lecie istnienia uhonorowała Michalinę Szczepańską nagrodą Pro Polonia Opulenta (Dla Polski Dostatniej) w kategorii "Media" za „merytoryczne i obiektywne informowanie o gospodarce żywnościowej”. Nagrodę przyznano w podczas Forum 100 — spotkania przedstawicieli przemysłu żywnościowego, świata nauki, polityki i gospodarki. W kategorii "Osoba" nagrodę otrzymał Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Nagroda Pro Polonia Opulenta przyznawana jest osobom, instytucjom, mediom i firmom z otoczenia przemysłu żywnościowego, za działania mające szczególny pozytywny wpływ działanie i rozwój szeroko pojętego sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Michalina Szczepańska w "Pulsie Biznesu" od 2011 r., odpowiedzialna jest za informacje dotyczące inwestycji, akwizycji, bankructw, nowych graczy i trendów na rynku rolno-spożywczym. 

Jej artykuły można przeczytać tu:
Dyskusja.biz: http://dyskusja.biz/michalina-szczepanska
"Puls Biznesu": https://pulsbiznesu.pb.pl/author/michalina-szczepanska