< powrót

„Puls Biznesu” poszukuje stałych współpracowników

Jeśli interesujesz się różnymi aspektami gospodarki…

…potrafisz… 

•wyszukiwać i analizować informacje 

•łatwo nawiązywać kontakty 

•interesująco pisać 

… i chcesz…  

•dołączyć do redakcji najbardziej opiniotwórczego medium ekonomicznego w Polsce 

•nauczyć się profesjonalnego dziennikarstwa ekonomicznego 

•poznawać przedsiębiorców, analityków i ekspertów 

•być autorem tekstów w „Pulsie Biznesu” i na www.pb.pl 

… to szukamy właśnie Ciebie. 

 

Zapraszamy! Jeśli spełniasz te kryteria, prześlij CV: praca@pb.pl 

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dziennikarz/ Redaktor. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta”. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta” 

Administratorem Danych Osobowych jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa e-mail: a.korycinska@bankier.pl. (zwana dalej Spółką). Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanym Inspektorem Ochrony Danych) w Spółce jest Michał Sztąberek (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: michal.sztaberek@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone przy pomocy dokumentów aplikacyjnych/CV przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w tych celach na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane przez kandydata związane z: 

- uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko;

- uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach. 

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych/CV jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne”.