Oferty pracy

Compliance Officer

Warszawa
Praca stała
Administracja
Twój zakres obowiązków

Jako Compliance Officer, będziesz odpowiedzialny za:

 • Inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie procedur i standardów wewnętrznych w zakresie etyki i sposobów działania organizacji.
 • Monitorowanie, audyt wewnętrzny i kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
 • Raportowanie stanu przestrzegania prawa oraz doradzanie w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zasad i kodeksu postępowania, standardów rynkowych i dobrych praktyk.
 • Zapobieganie konfliktom interesu, monitorowanie umów z kontrahentami i ich przestrzegania.
 • Identyfikacja i ocena ryzyka wynikającego z wymogów prawa.
 • Wprowadzanie standardów i rozwój świadomości w zakresie compliance w organizacji.
 • Śledzenie aktualizacji związanych z RODO oraz dostosowywanie polityk i procedur do zmieniających się przepisów oraz współpraca z podmiotem zewnętrznym w zakresie konsultacji w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Śledzenie aktualizacji związanych ochroną sygnalistów oraz dostosowywanie polityk i procedur do zmieniających się przepisów.
 • Współpraca w zakresie prawnym z zewnętrzną kancelarią prawną.
Nasze wymagania

Aby dołączyć do naszego zespołu, musisz spełniać następujące kryteria:

 • Posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Mile widziane ukończone studia z zakresu zarządzania lub MBA.
 • Mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze compliance, kontroli wewnętrznej lub ryzyka operacyjnego.
 • Posiadać wiedzę na temat prawnych aspektów e-commerce, whistleblowing, cyberbezpieczeństwa, prawa ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz nowych technologii.
 • Wykazywać się dobrą znajomością narzędzi pakietu MS Office oraz obsługą systemów informacji prawnej.
 • Posiadać umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.
 • Umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa oraz tworzenia procedur wewnętrznych.
 • Wykazywać się umiejętnością dobrej organizacji pracy, aby efektywnie realizować powierzone zadania.
 • Być odpowiedzialnym i konsekwentnym w realizacji powierzonych zadań.
 • Posiadać umiejętność współpracy w zespole w dynamicznym otoczeniu.
 • Wysoka dyspozycyjność oraz otwartość na podróże służbowe.

Wyślij do nas CV na adres : [email protected]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Administratorem Danych Osobowych jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ul Kijowska 1 03-738 Warszawa zwana dalej Spółką. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: adres zgodny z adresem administratora e-mail: [email protected]. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) przetwarzane w celach rekrutacyjnych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z: uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.