Oferty pracy

Project Manager- Dział Sponsoringu

Warszawa
Praca stała
Dział Sposoringu
Zakres obowiązków:
 • Koordynacja projektów eventowych  i redakcyjnych– kontrola i realizacja działań
 • Bieżący kontakt z redakcją w zakresie publikacji dotyczących eventów, nadzorowanie świadczeń prasowych i online’owych, kontakt na linii klient-redakcja
 • Ścisła współpraca z innymi działami m.in. kolportażu, marketingu, audio-video, księgowością – partnerstwo w działaniu, organizowanie tzw. odpraw organizacyjnych w zespole projektowym
 • Zapewnienie wysokiej jakości bieżącej obsługi klientów zgodnie z zawartymi umowami, jak i aktywna obecność w procesach dot. kluczowych decyzji ws poszczególnych projektów
 • Obecność na kluczowych wydarzeniach, kontrola realizowanych świadczeń zgodnie z zapisami umów, w tym wsparcie w działaniach realizowanych w trakcie wydarzeń
 • Sporządzanie oraz wysyłka raportów po wydarzeniach. archiwizacja dokumentacji
 • Obsługa systemu CRM (wprowadzanie zleceń, umów, wystawianie faktur, obieg dokumentacji)
Wymagania:
 • doświadczenie w obsłudze klientów na rynku B2B i B2C, w zespołach wsparcia sprzedaży (najchętniej u wydawcy, domu mediowym, agencji reklamowej lub PR);
 • doświadczenie we współpracy z działami komunikacji, reklamy, marketingu
 • otwartość i pozytywne nastawienie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i adaptacji do zmieniających się realizacji biznesowych
My ze swojej strony oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość awansu i rozwoju w strukturach Bonnier Business (Polska)
 • Świetną atmosferę pracy
 • Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz pakiet sportowy

Wyślij CV na [email protected]
W tytule podaj nazwę stanowiska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
Administratorem Danych Osobowych jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. ul Kijowska 1 03-738 Warszawa zwana dalej Spółką. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: adres zgodny z adresem administratora e-mail: [email protected] Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) przetwarzane w celach rekrutacyjnych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:
uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.