Polityka spójności bez tajemnic

Polityka Spójności bez tajemnic

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., realizuje projekt ?Polityka Spójności bez tajemnic? w ramach umowy nr 2020CE16BAT214 zawartej z Komisją Europejską. Projekt został wyłoniony do realizacji w ramach Konkursu ?Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE?.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ekspert/UE

Zapytanie ewaluacja/UE

Zapytanie promocja/UE

Tel. +48 22 333 97 97
[email protected]