Redakcja Pulsu Biznesu

p.o. redaktora naczelnego Pulsu Biznesu
Marcin Goralewski, e-mail: [email protected]

Zastępca redaktora naczelnego
Łukasz Korycki, e-mail: [email protected]

Puls Firmy
Sylwester Sacharczuk, e-mail: [email protected]

Puls Inwestora
Kamil Zatoński, e-mail: [email protected]

Dział dodatków i sekcji tematycznych, redaktor prowadzący gazele.pl
Wojciech Kowalczuk, e-mail: [email protected]

Dyrektor artystyczny
Tomasz Młynarski, e-mail: [email protected]

Dział foto
Grzegorz Kawecki, e-mail: [email protected]

Dział marketingu
[email protected]

Komunikaty prasowe prosimy przesyłać na adres email [email protected] i [email protected]