Reklama

Dział sprzedaży reklamy
tel: +48 22 333 98 88
e-mail: reklama@pb.pl

Dyrektor działu reklamy, Chief Revenue Officer
Jan Rojewski, e-mail: j.rojewski@pb.pl

Zastępca dyrektora działu reklamy
Małgorzata Jędral, tel: +48 22 333 98 71, e-mail: m.jedral@pb.pl

Dział sponsoringu eventów
Katarzyna Adamus, tel: +48 22 333 97 66, e-mail k.adamus@pb.pl