Reklama

Dział sprzedaży reklamy
tel: +48 22 333 97 97
e-mail: reklama@pb.pl

Dyrektor działu reklamy, Chief Revenue Officer
Jan Rojewski, tel. +48 22 333 99 74, e-mail: j.rojewski@pb.pl

Zastępca dyrektora działu reklamy
Małgorzata Jędral, tel: +48 22 333 98 71, e-mail: m.jedral@pb.pl

Head of Agency Sales
Iza Wieczorek, tel: +48 22 333 98 73, e-mail: i.wieczorek@pb.pl

Head of Special Projects
Izabela Bziuk, tel: +48 22 333 98 89, e-mail i.bziuk@pb.pl