Programmatic

Automatyzacja zakupu reklamy, przede wszystkim z internecie. Tradycyjne podejście polegające na zakupie określonej ilości emisji reklam na podstawie zamówienia zostaje zastąpione technologiami, które dokonują zakupu odsłona po odsłonie, w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu mechanizmowi kupujący (reklamodawca) może z nieporównywalną elastycznością decydować, które odsłony kupić a sprzedający (wydawca) optymalizować wykorzystanie powierzchni. Zastosowanie technologii pozwala również znacznie ograniczyć czas i zasoby niezbędne do realizacji emisji reklamy.

Paweł Adamski
Programmatic Manager
T +48 22 333 9885
[email protected]
DMP
Zbieramy
i zarządzamy danymi
naszych użytkowników
DSP
Udostępniamy
powierzchnie reklamowe
do sprzedaży w modelu
programmatic
SSP
Kupujemy powierzchnie
reklamowe dla naszych
klientów