Aktualności

Podział Bonnier Business Polska sp. z o.o. i Grupy Rx sp. z o.o.

Po przedstawieniu i analizie Planu Podziału uzgodnionego przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu 3 listopada 2021 r. oraz wszystkich załączników do Planu Podziału Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Podziału złożony w Sądzie Rejonowym w Warszawie i udostępniony wraz z Załącznikami do publicznej wiadomości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami na stronach internetowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmujące tj. odpowiednio www.bonnier.pl oraz www.gruparx.com.pl od dnia 3 listopada 2021 r.

>>CZYTAJ WIĘCEJ<<