Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie: skorzystamy wszyscy

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., realizuje projekt „Fundusze Europejskie: skorzystamy wszyscy” w ramach umowy nr 2021CE160AT172 zawartej z Komisją Europejską. Projekt został wyłoniony do realizacji w ramach Konkursu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ekspert/UE

Zapytanie ewaluacja/UE

Zapytanie ewaluacja2/UE

Zapytanie promocja/UE

Zapytanie narzędzie/UE

Zapytanie 0 stoisko/UE

 

Polityka Spójności bez tajemnic

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., realizuje projekt „Polityka Spójności bez tajemnic” w ramach umowy nr 2020CE16BAT214 zawartej z Komisją Europejską. Projekt został wyłoniony do realizacji w ramach Konkursu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ekspert/UE

Zapytanie ewaluacja/UE

Zapytanie promocja/UE

Tel. +48 22 333 97 97
[email protected]